skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAČELNIK OPŠTINE ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“ I KOMPANIJOM „MG MIND“

Danas je u kabinetu načelnika održan sastanak između predstavnika Opštinske uprave, predvođene načelnikom opštine Radojicom Ćelićem i predstavnika Javnog preduzeća „Putevi“ Republike Srpske i kompanije „MG MIND“

U ime Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ sastanku je prisustvovao Miroslav Janković, šef sektora za građenje, a u ime kompanije „MG MIND“ sastanku je prisustvovao direktor Mladen Milovanović.

Tema sastanka je bio završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji regionalnog puta R-474, Tedin Han – Gr. RS/FBiH (Križ), poddionica Zelenkovići – Donji Vitkovci, odnosno tzv. Ravne ceste,  u dužini od ~8,2 km, kao i izmirenje obaveza prema „Putevima“ i „MG MINDU“.

Tom prilikom načelnik opštine, Radojica Ćelić, izjavio je da je opština Stanari, na čelu sa bivšim načelnikom opštine, Dušanom Panićem, sa JP „Putevi RS“ zaključila ugovor o zajedničkoj investiciji asfaltiranja i modernizacije Regionalnog puta R-474, takozvane „Ravne ceste“, ukupne dužine od 8 kilometara. Navedenim ugovorom definisane su i obaveze Opštinske uprave Stanari u realizaciji navedenog projekta, prije svega da će pokrenuti postupak i finansirati sve troškove eksproprijacije, dostaviti dokaze o riješenim imovinsko-pravnim odnosima i da će obezbijediti novčana sredstva u iznosu od 1.500 000,00 KM za realizaciju izvođenja radova.

Načelnik je naveo da je za tu namjenu opština Stanari podigla kredit u iznosu 3.750.000,00 KM i nakon podignutog kredita, prema ugovoru koji je sklopila sa Putevima Srpske, umjesto da isplati predviđenh 1.500.000,00 KM, uplatila je svega 300.000,00 KM, Samim tim, ostavljen je dug u iznosu od 1.200.000,00 KM koji treba da plati sadašnja vlast, iako je prethodna vlast imala obavezu prema ugovoru da plati, prilikom izvođenja radova u proteklom periodu.

Istovremeno, prethodni načelnik opštine neovlašteno je dao Skupštini opštine Odluku o prezaduženju kredita, gdje je iznos od 1.500.000,00 KM od tog kredita prebacio za asfaltiranje i modernizaciju lokalnih puteva, tako da je sa 826.000,00 KM koliko je bilo predviđeno za asfaltiranje i modernizaciju lokalnih puteva, sa 1.500.000,00 KM povećao tu stavku na 2.326.000,00 KM. Međutim, uvidom u zvaničnu dokumentaciju Opštine, utvrđeno je da je asfaltirano svega 6 kilometara puta, što je, zajedno sa nasipanjem, preduzeće „MG MIND“ uradilo za 900.000,00 KM. Kada se od 2.326.000,00 KM oduzme 900.000,00 KM ostatak novca „pliva“ negdje među njima, što treba da utvrdi nadležno tužilaštvo, ali i policijski organi.  

Načelnik je naveo da će danas izvršiti uplatu Javnom preduzeću „Putevi RS“ u iznosu od 1.200.000,00 KM, koliko je, prema potpisanom ugovoru i trebalo da se uplati i time će izvršiti obavezu koju su prethodnici bili dužni da izvrše, kao i dug prema kompaniji „MG MIND“ u iznosu od 560.000,00 KM. Načelnik navodi da je taj dug takođe zaostali dug iz 2020. godine, s obzirom da su svi poslovi rađeni tokom navedene godine, te da je taj iznos od oko 1.800.000,00 KM koji opština Stanari treba da plati dio nepokrivenih sredstava iz prošle godine i dio deficita od 3.000.000,00 KM.

Nakon održanog sastanka predstavnici JP „Putevi“ RS i preduzeća „MG Mind“, zajedno sa opštinskim rukovodstvom predvođenim načelnikom opštine, obišli su „Ravnu cestu“.

Back To Top