skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA O SPROVOĐENJU PROLJEĆNE FAZE SISTEMATSKE DERATIZACIJE

Na osnovu člana 3, stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 68. Statuta opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 5/17), načelnik opštine Stanari, donosi

N  A  R  E  D  B  U

o sprovođenju proljećne faze sistematske deratizacije na

području opštine Stanari u 2019. godini

Član 1.

U cilju sprečavanja pojave širenja zaraznih bolesti ljudi i domaćih životinja koje prenose glodari uvodi se obavezna sistematska deratizacija na području opštine Stanari.

Član 2.

Opšta sistematska deratizacija će se sprovesti u periodu od 01.03. do 15.03.2019. godine.

Član 3.

Obaveznu sistematsku deratizaciju sprovešće izvođač deratizacije s kojim načelnik opštine potpiše ugovor o pružanju usluga, po preporuci Komisije za nabavke, a po prethodno pribavljenim ponudama za najpovoljnijeg izvođača.

Član 4.

Izvođač deratizacije dužan je na vrijeme obavijestiti građane i ostale subjekte obveznike ove mjere o vremenu i načinu sprovođenja deratizacije i izdati uputstva o opštim i posebnim mjerama opreza i sigurnosti za zaštitu građana i radnika izvođača deratizacije, kao i domaćih životinja. Uputstva trebaju sadržavati, takođe, odredbe o osposobljavanju terena za obavljanje deratizacije, a naročito otklanjanje smeća i ostalog otpada.

Član 5.

Proljećna sistematska deratizacija obuhvatiće:

  1. zgrade lokalne uprave, javne i sportske objekte kojima gazduje opština Stanari (zgrade Opštinske uprave, vatrogasci, stadion, zgrada “Rudničkog restorana“),
  2. predškolske, školske i vjerske ustanove,
  3. javne zelene površine, groblja, kanalizacione šahtove i divlje deponije na seoskom području,
  4. socijalne i zdravstvene ustanove,
  5. obale rijeka,
  6. zajedničke prostorije stambenih zgrada kolektivnog stanovanja,
  7. trgovinske, ugostiteljske i zanatske radnje, proizvodne pogone, skladišta hrane i poljoprivrednih proizvoda, mlinove, klaonice i druge poslovne objekte.

Član 6.

Troškovi izvođenja sistematske deratizacije iz prethodnog člana Naredbe, stav 1, tačke 1, 2, 3, 4 i 5. padaju na teret izdvojenih sredstava u budžetu opštine Stanari.
Troškovi deratizacije zajedničkih prostorija stambenih zgrada padaju na teret zajednice koja upravlja zgradom (Zajednica etažnih vlasnika).

Troškovi deratizacije objekta iz člana 5, tačke 7. Naredbe padaju na teret vlasnika, odnosno korisnika objekta, subjekta koji upravljaju i održavaju iste, a koji su obavezni sprovesti deratizaciju u periodu navedenom u članu 2. Naredbe sa nekom od referentnih ustanova koje su ovlaštene za obavljanje poslova DDD, sa kojom će se prije početka izvođenja deratizacije sklopiti ugovor o pružanju usluga.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem deratizacije obavljaće komunalna policija opštine Stanari. Komunalna policija ima zadatak da prati svakodnevno tok izvođenja deratizacije i da zabrani dalje izvođenje iste, ako se izvođač ne pridržava odredbi ugovora.

Član 8.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“.

Back To Top