skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 3. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-1/20 од 21.03.2020. године, а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације начелник Општине доноси

НАРЕДБУ
о ограничењу и забрани кретања лица на територији општине Станари

Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона “SARS-CoV-2” и “COVID-19” на територији општине Станари, а за спречавање и сузбијање заразних болести,  те заштите и спасавања становништва:

 1. Наређује се забрана кретања лицима са навршених 65 и више година живота.
 2. Забрањује се свим лицима кретање на јавним површинама у времену од 20:00 до 05:00 часова.
 3. Забрана из тачке 1. и 2. не односи се на:
 • здравствене раднике који су на задатку,
 • лица којим је неодложно потребна здравствена помоћ,
 • припадника Министарства унутрашњих послова који су на задатку,
 • друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлаштења, који су на задатку,
 • лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада,
 • лица којим Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање.

 

 1. Мијења се Наредба број : 02-050-3.12/20 од 20.03.2020. године у тачки 2. алинеја 3. која сада гласи:

субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и свјеже тјестенине искључиво у погледу продаје њиховог производа,  рад се ограничава од 7:00 до 20:00 часа сваким даном.

 

 1. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације број: 02-050-3.12/20 од 20.03.2020.године  у осталом дијелу остаје на снази.
 2. Непоштовање забрана из тачке 1.,2. и 4. ове Наредбе казниће се у складу са законским прописима Републике Српске.
 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах, примјењује се до 30.03.2020. године.
 4. Наредба ће бити објављена у Службеном гласнику општине Станари.

 

Штаб је дао и препоруке за грађанство:

 

 • На подручју општине Станари епидемиолошка ситуација је задовољавајућа и нема заражених корона вирусом;
 • Грађанима се препоручује да не ставарају залихе хране и хигијенских производа, јер истих има довољно на тржишту;
 • Послодавцима се препоручује да процес рада организују са минималним бројем извршилаца, уз мјере појачане дезинфекције;
 • Старијим лицима и хроничним болесницима препоручено је да смање кретање и остану код куће како се не би излагали опасности;
 • Oпштинска управа, јавна предузећа и установе организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не долазе у наведене институције без велике потребе;
 • Грађани који су дошли из иностранства да се јаве у Дом здравља и да поштују мјере самоизолације.

 

                                                                           КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА

                                                                            ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                                                                Душан Панић

Back To Top