skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 90/17), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Odluke o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije Stanari (”Službeni glasnik opštine Stanari”, broj: 4/15) i Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije, broj: 05-1/20 od 21.03.2020. godine, a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije načelnik Opštine donosi

NAREDBU
o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji opštine Stanari

Ovom Naredbom propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona “SARS-CoV-2” i “COVID-19” na teritoriji opštine Stanari, a za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,  te zaštite i spasavanja stanovništva:

 1. Naređuje se zabrana kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života.
 2. Zabranjuje se svim licima kretanje na javnim površinama u vremenu od 20:00 do 05:00 časova.
 3. Zabrana iz tačke 1. i 2. ne odnosi se na:
 • zdravstvene radnike koji su na zadatku,
 • lica kojim je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,
 • pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su na zadatku,
 • druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlaštenja, koji su na zadatku,
 • lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,
 • lica kojim Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje.

 

 1. Mijenja se Naredba broj : 02-050-3.12/20 od 20.03.2020. godine u tački 2. alineja 3. koja sada glasi:

subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i svježe tjestenine isključivo u pogledu prodaje njihovog proizvoda,  rad se ograničava od 7:00 do 20:00 časa svakim danom.

 

 1. Naredba Opštinskog štaba za vanredne situacije broj: 02-050-3.12/20 od 20.03.2020.godine  u ostalom dijelu ostaje na snazi.
 2. Nepoštovanje zabrana iz tačke 1.,2. i 4. ove Naredbe kazniće se u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske.
 3. Ova Naredba stupa na snagu odmah, primjenjuje se do 30.03.2020. godine.
 4. Naredba će biti objavljena u Službenom glasniku opštine Stanari.

 

Štab je dao i preporuke za građanstvo:

 

 • Na području opštine Stanari epidemiološka situacija je zadovoljavajuća i nema zaraženih korona virusom;
 • Građanima se preporučuje da ne stavaraju zalihe hrane i higijenskih proizvoda, jer istih ima dovoljno na tržištu;
 • Poslodavcima se preporučuje da proces rada organizuju sa minimalnim brojem izvršilaca, uz mjere pojačane dezinfekcije;
 • Starijim licima i hroničnim bolesnicima preporučeno je da smanje kretanje i ostanu kod kuće kako se ne bi izlagali opasnosti;
 • Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće određeni broj ulaza, a građane pozivamo da ne dolaze u navedene institucije bez velike potrebe;
 • Građani koji su došli iz inostranstva da se jave u Dom zdravlja i da poštuju mjere samoizolacije.

 

                                                                           KOMANDANT ŠTABA ZA

                                                                            VANREDNE SITUACIJE

                                                                                                Dušan Panić

Back To Top