skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ИЗВОДА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Општинска изборна комисија Станари обавјештава да ће Привремени извод из Централног бирачког списка за подручје општине Станари, за Опште изборе 2022. године бити изложен у периоду од 04.06.2022. до 04.07.2022. године у просторијама Општинске изборне комисије у згради Општинске управе, канцеларија број 27, Огласној табли и званичној интернет страници Општине.

Овим путем обавјештавамо бираче који у периоду излагања Привременог извода из Централног бирачког спика уоче неправилности и погрешне податке да имају право да захтијевају њихову исправку, уколико се ради о исправци личних података. Захтјев се подноси органу надлежном за вођење података чија се исправка захтијева.

Такође, обавјештавамо бираче који имају статус расељених лица, да своју бирачку опцију могу промијенити подношењем захтјева Центру за бирачки списак најкасније до 19.07.2022. године.

Back To Top