skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U MZ STANARI

Obavještavaju se građani sa područja Mjesne zajednice Stanari da je u toku izmjena režima saobraćaja lokalnom kategorisanom putu L5 (R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac) – Ostružnja Donja (Džamdžinac –  škola, Dabinac – Stevanovići – Krst, trgovina – Vidovići – R 474) poddionica Rudničko naselje: Raukova voda-Crkva, radi izvođenja radova na rekonstrukciji putne dionice.

Izmjena režima odnosi se na potpunu obustavu saobraćaja na pomenutoj putnoj dionici do okončanja radova. Do puštanja putne dionice u ponovnu funkciju, na raspolaganju su odgovarajući alternativni putni pravci:

  • nekategorisani put N59 (R 474 – Lazići – Crkva u Stanarima) i
  • nekategorisani put N48 (R 474a – Lazići – Stančići).
Back To Top