skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE O PREDSTOJEĆOJ ANKETI O PRIVATNIM I POSLOVNIM PUTOVANJIMA

Obavještavaju se građani sa područja opštine Stanari da će se u periodu od 12. do 22. oktobra 2019. godine sprovesti Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva u Republici Srpskoj. Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku.

Anketom će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama i metodološkim uputstvima i preporukama Evrostata, prikupiti podaci o učešću domaćeg stanovništva u putovanjima, sociodemografskom profilu lica koja putuju, broju putovanja i karakteristikama svakog pojedinog putovanja.

Prikupljeni podaci biće povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.

Back To Top