skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBAVJEŠTENJE REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Republički zavod za statistiku obavještava da sprovodi 11. talas anketiranja domaćinstava sa ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzorka.

Anketiranje na teritoriji opštine Stanari će vršiti anketari koji će imati akreditacije Republičkog zavoda za statistiku.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 85/03)

Back To Top