skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODLUKA O ZABRANI NOMAĐENJA NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 5/17) i člana 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19, načelnik Opštine donosi

O D L U K U

o zabrani nomađenja na području opštine Stanari

Član 1.

Zabranjuje se nomadska ispaša stoke na poljoprivrednom zemljištu na području opštine Stanari u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta i bilja.

Član 2.

Pod nomadskom ispašom stoke, u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ove Odluke, smatra se ispaša stoke gonjenjem preko poljoprivrednog zemljišta, ispaša stoke na poljoprivrednom zemljištu izvan mjesta prebivališta, odnosno sjedišta držaoca stoke.

Član 3.

Nomadskom ispašom stoke, u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ove Odluke, ne smatra se uobičajena ispaša stoke na pašnjacima u svojini države i ispaša stoke na zemljištu koje je svojina držaoca stoke, ili je zemljište uzeto u zakup.

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se nadležna inspekcija.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku opštine Stanari“ i na internet stranici Opštine.

Back To Top