skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽAN SASTANAK SA UDRUŽENJEM GRAĐANA „BUDUĆNOST“ MODRIČA

Predstavnici Opštinske uprave, JU Centar za socijalni rad Stanari i Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče, u prostorijama Opštinske uprave razgovarali su o stanju prava žena žrtava rodno zasnovanog nasilja na području opštine Stanari.

Ovom prilikom razmijenjena su mišljenja, ali i informacije o postojanju opštih i specijalizovanih servisa dostupnih ženama i ženama žrtvama nasilja, kao i donesenim odlukama koje se odnose na postojanje proširenih prava. Zajednički stav učesnika sastanka je da se u narednom periodu treba posvetiti značajna pažnja izradi i potpisivanju protokola o saradnji nadležnih subjekata zaštite na području opštine Stanari uz formiranje grupe za koordinaciju i saradnju, a što je u skladu sa novim izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske. U tom smislu dogovoreni su ključni koraci zajedničke saradnje za naredni period.

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča realizuje aktivnosti projekta „Razvoj politika u gradu Doboju i opštini Stanari kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja“, a čiji je cilj osiguranje efikasnije rehabilitacije i reintegracije žrtava rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite, kroz razvoj politika i standarda za unapređenje položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, UG „Budućnost“ Modriča realizuje posebnu mjeru podrške – Sigurna kuća za smještaj žena i djece žrtava nasilja u porodici.

Back To Top