skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 12. СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА СКУПШТИНЕ

Колегијум Скупштине општине Станари, одржао је данас 12. редовну сједницу. Сједницом је предсједавао предсједник Скупштине општине, господин Остоја Стевановић, а сједници су присуствовали потпредсједник СО Станари, Саша Дјукић, предсједник Клуба одборника СНСД-а, Дамир Керић, предсједник Клуба одборника СДС-а, Жељко Бајић, одборник ДНС-а, Бошко Прелић, одборник СП-а, Борис Шљивић и секретар СО Станари.

Колегијум је утврдио термин одржавања 12. редовне сједнице СО Станари, а то је 19.02.2018. године, са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине. Такође, Колегијум СО Станари усвојио је оквирни план одржавања сједница СО Станари за 2018. годину.  За Дневни ред предложено је 20 тачака, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из Записника са 11. редовне сједнице Скупштине,
 3. Приједлог капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година,
 4. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности,
 5. Приједлог Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана општине Станари,
 6. Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима,
 7. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара,
 8. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2017. години на подручју општине Станари,
 9. Закључак о давању сагласности,
 10. Приједлог Програма подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину,
 11. Приједлог Плана утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години,
 12. Приједлог Правилника о измјенaма и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима,
 13. Приједлог Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари,
 14. Приједлог Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима,
 15. Извјештај о раду Скупштине општине Станару за 2017. годину,
 16. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01-31.12.2017. године.
 17. Информација о стању предмета који се воде у овом Правобранилаштву за временски период од 01.01-31.12.2017. године, гдје се као тужена, односно тужилац појављује општина Станари,
 18. Информација о стању безбједности на подручју Полицијске станице Станари за период 1.1.2017-31.12.2017- године,
 19. Приједлог аутентичног тумачења Одлуке о изради Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара,
 20. Кадровска питања.

Дневни ред за 12. редовну сједницу

Back To Top