skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 24. СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Колегијум Скупштине општине Станари одржао је 24. редовну сједницу, којом је предсједавао предсједник Скупштине, Остоја Стевановић.

Након усвајања записника са претходне сједнице, Колегијум је утврдио термин одржавања 24. редовне сједнице СО Станари, а то је уторак, 15.10.2019. године, у сали Скупштине општине, са почетком у 10 часова.

За 24. редовну сједнице Скупштине општине Станари предложено је 14 тачака Дневног реда, и то:

 1. Актуелни час
 2. Разматрање Извода из Записника са 23. редовне сједнице Скупштине
 3. Разматрање нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2019. годину-Ребаланс буџета за 2019. годину
 4. Разматрање приједлога Одлуке о увођењу Јавне установе Центар за културу у јединствени систем трезора општине Станари
 5. Разматрање приједлога Одлуке о увођењу Јавне установе Спортско-туристичке организације општине Станари у јединствени систем трезора општине Станари
 6. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права својине над возилом за прикупљање и одвоз комуналног отпада са општине Станари на ЈКП „Екосфера“
 7. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права својине над возилом хитне помоћи са општине Станари на ЈЗУ Дом здравља Станари
 8. Разматрање приједлога Одлуке о промјени намјене земљишта
 9. Разматрање приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе проширења улице
 10. Разматрање приједлога Одлуке о оснивању ЈУ Народна библиотека Станари
 11. Разматрање приједлога Одлуке о именовању чланова Савјета плана за праћење израде Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ-Рудника и Термоелектране Станари“
 12. Разматрање приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса за чланoве Одбора за жалбе
 13. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о административним таксама
 14. Кадровска питања
Back To Top