skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 24. SJEDNICA KOLEGIJUMA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Kolegijum Skupštine opštine Stanari održao je 24. redovnu sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine, Ostoja Stevanović.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, Kolegijum je utvrdio termin održavanja 24. redovne sjednice SO Stanari, a to je utorak, 15.10.2019. godine, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10 časova.

Za 24. redovnu sjednice Skupštine opštine Stanari predloženo je 14 tačaka Dnevnog reda, i to:

 1. Aktuelni čas
 2. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine
 3. Razmatranje nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta za 2019. godinu-Rebalans budžeta za 2019. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o uvođenju Javne ustanove Centar za kulturu u jedinstveni sistem trezora opštine Stanari
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o uvođenju Javne ustanove Sportsko-turističke organizacije opštine Stanari u jedinstveni sistem trezora opštine Stanari
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o prenosu prava svojine nad vozilom za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sa opštine Stanari na JKP „Ekosfera“
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prenosu prava svojine nad vozilom hitne pomoći sa opštine Stanari na JZU Dom zdravlja Stanari
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni namjene zemljišta
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za potrebe proširenja ulice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju JU Narodna biblioteka Stanari
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT-Rudnika i Termoelektrane Stanari“
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za članove Odbora za žalbe
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama
 14. Kadrovska pitanja
Back To Top