skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 25. SJEDNICA KOLEGIJUMA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Kolegijum Skupštine opštine Stanari održao je 25. redovnu sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine, Ostoja Stevanović.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, Kolegijum je utvrdio termin održavanja 25. redovne sjednice SO Stanari, a to je ponedjeljak, 4.11.2019. godine, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10 časova.

Za 25. redovnu sjednice Skupštine opštine Stanari predloženo je 12 tačaka Dnevnog reda, i to:

 1. Aktuelni čas
 2. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Stanari za period 01.01-30.06.2019. godine (polugodišnji),
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Stanari za 2019. godinu-Rebalans
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta za 2019. godinu -Rebalans
 6. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Stanari za 2020. godinu
 7. Razmatranje Informacije o sprovedenoj finansijskoj reviziji opštine Stanari za 2018. godinu od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske
 8. Razmatranje prijedloga Plana otklanjanja nedostataka prema sprovedenoj fnansijskoj reviziji opštine Stanari za period 01.01-31.12.2018. godine Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli poslovnih prostorija na privremeno korištenje JU Centar za socijalni rad Stanari
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju na korištenje motornog vozila JU Centar za socijalni rad Stanari
 11. Razmatranje Izvještaja o izvršenom upisu u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor predsjednika i člana Odbora za žalbe opštine Stanari.
Back To Top