skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 27. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Dana 11.02.2020. godine održana je 27. redovna sjednica Skupštine opštine Stanari. Odbornici su na ovoj sjednici razmatrali i usvojili Odluku o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini na području opštine Stanari koja iznosi 572,59 KM i predstavlja jedan od osnova za obračun renete kod izdavanja građevinske dozvole.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana eksploatacionih polja „EFT- Rudnik i Termoelektrana Stanari“, te Plan utroška sredstava za realizaciju posebnih  mjera zaštite od požara i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu.

Odbornici su razmatrali i usvojili izmenu Pravilnika za dodjelu novčane pomoći iz budžeta Opštine Stanari, namjenjene socijalno ugroženim građanima. Potrebe za dopunom i promjenom ovog Pravilnika proizašle su nakon dvije godine primjene Pravilnika. Prihvaćena je i molba Javne zdravstvene ustanove bolnica „Sv. A. Luka“ Doboj  za donacijom. Odbornici su odlučili da opština Stanari pomogne regionalnoj bolnici da kupi sanitetsko vozilo sa 15.000,00 KM.

U okviru redovnih aktivnosti razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Skupštine opštine Stanari i stalnih radnih tijela za  2019. godinu. Nakon sprovedenog javnog konkursa imenovan je Odbor za žalbe opštine Stanari, a dosadašnji predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Ljubiša Stanković razrješen je mjesta predsjednika, na njegovo mjesto imenovan je dosadašnji član OIK-a Željko Kršić.

Back To Top