skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 8. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Skupština opštine Stanari danas je održala osmu redovnu sjednicu sa početkom u 9.00 časova. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine, Denis Stevanović, a prisutno je bilo 16 odbornika, od ukupno 17. Odsutan je bio odbornik SNSD-a, Siniša Marić. Za današnju sjednicu bilo je predviđeno 18 tačaka Dnevnog reda.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Skupština opštine Stanari konstatovala je prestanak mandata odborniku Socijalističke partije, Borisu Šljiviću i verifikovala mandat Milenku Pejčiću, odborniku Socijalističke partije Stanari.

Nakon Aktuelnog časa i usvajanja Izvoda iz zapisnika sa sedme redovne sjednice, odbornici su usvojili zaključke na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta za 2021. godinu-Rebalans, kao i Nacrt Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Stanari za 2021. godinu. Nacrti pomenutih odluka uputiće se u javnu raspravu, nakon čega će se utvrditi prijedlozi odluka. Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Narodna biblioteka Stanari kojom su proširene djelatnosti, a takođe izvršene određene tehničke korekcije u samom nazivu Biblioteke.

Odbornici su usvojili i dvije odluke o kupovini zemljišta za izgradnju administrativnog centra i za potrebe izgradnje pristupne saobraćajnice za administrativni centar. Ovim odlukama Skupština opštine Stanari ovlastila je načelnika opštine da, u ime opštine Stanari, zaključi ugovore o kupoprodaji predmetnih nekretnina. Skupština opštine Stanari jednoglasno je usvojila Odluku o dodjeli nočanih sredstava za podršku filmu Borisa Malagurskog o Republici Srpskoj, koji će predstaviti istorijski osvrt na srpski narod zapadno od Drine domaćoj i svjetskoj javnosti.

Odbornici su jednoglasno dali saglasnost Opštinskoj upravi na projekat izgradnje objekta za Teritorijalne vatrogasno-spasilačke Stanari i ovlastili načelnika opštine da, u cilju realizacije ovog projekta, preduzme sve aktivnosti za izgradnju pomenutog objekta. Takođe, jednoglasno je usvojena i Odluka o uvođenju JZU Dom zdravlja Stanari u trezorski sistem poslovanja opštine Stanari.

Odbornici SO Stanari danas su usvojili i Prijedlog Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje kojim su definisani namjena, uslovi i način ostvarivanja prava na subvencije, vrsta i visina subvencija, postupak odobravanja, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja, kao i potrebna dokumentacija. S tim u vezi, poslodavcu koji zaključi ugovor sa nezaposlenim licem u trajanju od 48 mjeseci ostvariće pravo na subvenciju u visini od 10.000,00 KM za lica sa VSS/VŠS i pravo na subvenciju u visini od 6.000,00 KM za lica sa SSS/VKV/KV/NK.

Skupština opštine Stanari usvojila je i izmjene Plana utroška sredstava za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara i Pravilnika o sufinansiranju kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice mladim bračnim parovima na području opštine Stanari.

Back To Top