skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Одборници Скупштине општине Станари данас су одржали седму редовну сједницу са почетком у 9.00 часова. Сједницом је предсједавао предсједник Скупштине, Денис Стевановић, а присутно је било 15 одборника, од укупно 17. Одсутни су били одборници СНСД-а, Слађан Богдановић и Синиша Марић.

Прије разматрања, Дневни ред је допуњен са још двије тачке: Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Станари и приједлог Правилника о допуни Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине намијењене социјално угроженим грађанима, тако да је разматрано о 18 тачака Дневног реда.

Након Актуелног часа и усвајања извода из записника са редовне и ванредне сједнице СО, одборници су једногласно усвојили:

 • Одлуку о преносу права својине и посједа на непокретностима на Републику Српску,
 • Одлуку о куповини земљишта за потребе Мјесне заједнице Рашковци, с обзиром да је земљиште које је користила МЗ експрописано за потребе компаније „ЕФТ“,
 • Одлуку о допуни одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари гдје је досадашња Одлука допуњена још једним именом, а то је др Владимир Топрек, доктор медицине и специјалиста судске медицине,
 • Одлуку о додјели новчаних средстава ЈЗУ Болници „Свети апостол Лука“ Добој, којом се додјељују новчана средства у износу од 10.000,00 КМ за потребе набавке опреме за лијечење обољелих пацијената од вируса корона.

Са 9 гласова „за“ и 6 „суздржан“ усвојена је Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Станари. Ријеч је о неизграђеном грађевинском земљишту на Пословној зони „Термоелектрана“ за које постоји интерес да га користи за одлагање сировина и смјештај радних машина.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о измјени Одлуке о оснивању ЈУ Центар за културу и са 9 гласова „за“ и 6 „суздржан“ усвојили закључак на Нацрт Правилника о субвенцијама за запошљавање за који се надлежно одјељење обавезало да ће организовати јавну расправу.

Једногласно је усвојен и Правилник о измјени Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари. Са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“ усвојен је Програм подстицаја пољопривредне производње за 2021. годину којим се прописују услови за расподјелу средстава за пољопривреду, у износу од 55.000,00 КМ. Наведене услове морају да испуњавају пољопривредна газдинства за остваривање права на новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди.

Одборници су једногласно усвојили и Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија. Наведеном измјеном постојећег Правилника редефинише се начин додјеле студентских стипенција, а сама измјена се односи на начин стипендирања студената другог циклуса и докторских студија, а истом је за наведене категорије студената предвиђена накнада у једнократном износу. Такође, једногласно је усвојен и Правилник о допуни Правилника за додјелу ЈНП из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима, гдје се додаје нови став који дефинише да овај вид права може остварити лице које је у ранијем периоду имало статус расељеног, изгбјеглог лица или статус повратника, а право се може остварити до 50% новчаног износа који се предвиди у јавном позиву и ако се то лице налази у тешкој материјалној ситуацији.

Скупштина је са 6 гласова „против“ 3 „суздржан“ и 5 „за“ дала негативну оцјену Извјештају о реализацији Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину. Такође, одбијен је и Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, са 6 гласова „суздржан“ 3 „против“ и 5 „за“. Оба програма су, од стране скупштинске већине, оцијењени као непотпуни и сиромашни; наведено је да се мало радило, а трошило пуно новца те да је доста новца ненамјенски трошено и да су остали дугови прошле власти које садашња треба да измири.

Након дискусије донесена је одлука да се 18. тачка Дневног реда-Информација о рачунима који нису унесени у систем трезора и немају процедуру повуче са засиједања и да се припреми за сљедећу Скупштину.

На данашњем засиједању разматрана су и кадровска питања те су усвојена сљедећа рјешења:

 • Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Спортско-туристичке организације које је усвојено са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“.
 • Рјешење о именовању директора ЈУ Спортско-туристичке организације. Са 14 гласова „за“ за директора Установе именован је Мирко Кесер, дипломирани инжењер саобраћаја, на период од 4 године.
 • Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за развој општине Станари које је усвојено са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“.
 • Рјешење о именовању директора Агенције за развој општине Станари. Са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“ за директора Агенције именован је Михајло Гаврић, дипломирани инжињер пољопривреде, на период од 4 године.
 • Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дома здравља Станари, Анђелка Тадића, које је усвојено са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“.
 • Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дома здравља Станари. Са 9 гласова „за“ и 5 „против“ за в.д. директора Дома здравља именован је Славен Јеринић, дипломирани економиста.
 • Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад, које је усвојено са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“,
 • Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад . Са 9 гласова „за“ и 5 „суздржан“ за в.д. директора Центра за социјални рад именован је Дарко Тутњевић, дипломирани правник унутрашњих послова.

Након исцрпљеног Дневног реда, Предсједавајући се захвалио присутнима и закључио 7. редовну сједницу Скупштине општине Станари.

Back To Top