skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАНАРИ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ ДРАГАЛОВЦИ

Право учествовања у поступку лицитације имају домаћи и страни привредни субјекти (по принципу реципроцитета) који могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини – који обављају производну дјелатност.

Лицитација ће бити одржана дана  10.10.2023. године  у 9:00 часова у сали Скупштине општине Станари.

Сваким радним даном од 8 до 14 часова заинтересована лица могу извршити увид у документацији о непокретностима у канцеларији бр. 28. Општинске управе Станари и разгледати предметне непокретности. Информације се могу добити и путем телефона 053/201-810 – Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

Понуђачи су дужни уз пријаву за лицитацију доставити:

– актуелни извод из судског регистра, оргинал или овјерена копија,

– копију личне карте законског заступника,

– пуномоћ уколико правно лице заступа пуномоћник и копију личне карте пуномоћника,

– доказ о уплати кауције.

Пријаве се могу подносити до 8 часова 10.10.2023. године.

Back To Top