skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OPŠTINA STANARI KREĆE SA VANJSKIM UREĐENJEM PZ „TERMOELEKTRANA“

Načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić danas je zaključio ugovor sa preduzećem „Geokop“  d.o.o. Derventa o realizaciji vanjskog uređenja Poslovne zone „Termoelektrana“ Dragalovci. Navedenim ugovorom uređuju se međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti prilikom izvođenja radova, nakon čega će se steći uslovi za izdavanje upotrebnih dozvola investitorima koji su iskazali interes za otvaranje proizvodnih pogona.

Na osnovu navedenog ugovora, izvođač radova će sutra krenuti u prvu fazu vanjskog uređenja PZ „Termoelektrana“, a predviđeno je da se radovi izvrše u roku od 90 dana, računajući od dana uvođenja u posao.

Vrijednost navedenih radova je 575.640,00 KM, sa PDV-om.

Bitno je napomenuti da je nova opštinska vlast nakon preuzimanja dužnosti, do danas, preduzela niz aktivnosti na legalizaciji industrijske zone:

  • Zemljište na kome je smještena industrijska zona je legalizovano i prešlo u vlasništvo Opštine u maju 2021. godine,
  • Prva građevinska dozvola za halu br. 3 je izdata u junu 2021. godine,
  • Izvršeno je vraćanje pojedinih infrastrukturnih objekata u okviru Regulacionog plana i projektne dokumentacije,
  • Kako je već navedeno, sada slijedi vanjsko uređenje, a zatim izdavanje upotrebnih dozvola.

Zbog niza zloupotreba, opštinska vlast je podnijela krivične prijave protiv bivše vlasti nadležnom Tužilaštvu i Policijskoj upravi, s obzirom da je šteta ogromnih razmjera, čime je omogućeno sticanje protivpravne koristi za sebe ili druge.

Back To Top