skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OPŠTINA STANARI POTPISALA UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU SA JP „PUTEVI RS“

Načelnik opštine Stanari, Dušan Panić, danas je sa v.d. direktora Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“, Nenadom Nešićem, potpisao ugovor o zajedničkom ulaganju kojim se uređuju međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa realizacijom projekta „Rekonstrukcija regionalnog puta R-474, Tedin Han – Gr. RS/FBiH (Križ), poddionica Zelenkovići – Donji Vitkovci u dužini od ~8,2 km. Potpisanim ugovorom definisane su dosadašnje preduzete, kao i buduće aktivnosti JP „Putevi RS“ i Opštinske uprave Stanari oko realizacije navedenog projekta.

Prilikom potpisivanja ugovora definisane su neke od obaveza Preduzeća: da provedu postupak javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na navedenom projektu, da Ugovorom o javnoj nabavci obezbijede završetak radova na celokupnoj trasi do kraja 2020. godine, kao i da će obezbijediti preostali dio finansijskih sredstva za realizaciju izvođenja radova na ovom projektu. Takođe, definisane su i obaveze Opštinske uprave Stanari u realizaciji navedenog projekta, prije svega da će pokrenuti postupak i finansirati sve troškove eksproprijacije, dostaviti dokaze o riješenim imovinsko-pravnim odnosima i da će obezbijediti novčana sredstva u iznosu od 1.500 000,00 KM za realizaciju izvođenja radova.

Prema glavnom projektu, predračunska vrijednost radova iznosi 6.561.870,20 KM sa PDV-om.

Ispred opštine Stanari, potpisivanju ugovora prisustvovao je i Denis Stevanović, zamjenik načelnika opštine, Ostoja Stevanović, predsjednik Skupštine opštine, Goran Jerinić, poslanik u NSRS, odbornici i predstavnici mjesnih zajednica Stanari, Ostružnja Donja i Cerovica.

Back To Top