skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OPŠTINA STANARI UPUTILA I TREĆU GRUPU KORISNIKA U ZTC „BANJA KULAŠI“

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 korisnika ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u ZTC „Banja Kulaši“, opština Stanari uputila je treću grupu (9 korisnika) banjsko-klimatske rehabilitacije koji će biti smješteni u navedenu zdravstvenu ustanovu.

Korisnike su ispratili predsjednik Skupštine, Ostoja Stevanović, v.d. načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Danijela Gavrić i predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Stanari, Mirko Jotić.

Javni poziv upućen je porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima sa područja opštine Stanari, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

Smještaj i rehabilitacija korisnika trajaće 10 dana i u navedenom periodu obuhvataće:

  • smještaj korisnika,
  • ljekarski pregled prilikom prijema,
  • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
  • određivanje fizikalne terapije i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
  • stalni medicinski nadzor,
  • ishranu od tri obroka, primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
  • turističko-rekreativne sadržaje,
  • ostale vidove rekreacije.

Osim troškova banjsko-klimatske rehabilitacije, opština Stanari snosi troškove prevoza od administrativnog centra do ZTC „Banja Kulaši“.

Back To Top