skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNE USTANOVE

Kontakt informacije

JZU Dom zdravlja Stanari

Kontakt telefon: 053/490-234

Služba hitne pomoći: 124

Web: www.domzdravlja-stanari.com

JU Centar za kulturu opštine Stanari

Kontakt telefon: 053/290-211

El. pošta: centarkulture.stanari@gmail.com 

JU Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari

Kontakt telefon: 053/290-026

El. pošta: os118@skolers.org

Web: www.desankamaksimovic.edu.rs

JU Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari

Kontakt telefon: 053/290-742

El. pošta: sto.stanari@gmail.com

Web: www.stoos.org

Javno komunalno preduzeće „Ekosfera“ Stanari

Kontakt telefon: 053/490-078

El. pošta: jkpekosfera.stanari@gmail.com

Web:  www.ekosfera-stanari.com

Back To Top