skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

KONTAKTI

Kontakt podaci institucija sa područja opštine Stanari

OPŠTINA STANARI - KONTAKT INFORMACIJE

Adresa:
Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefoni:
+387 53 201-810 – centrala
+387 51 675-615 – mjesni ured Brestovo

Faks: +387 53 290-966

Radno vrijeme: 07-15 časova

VAŽNE INSTITUCIJE - KONTAKT INFORMACIJE

JZU DOM ZDRAVLJA STANARI

Kontakt telefoni: 053/490-234

JU OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“

Kontakt telefon: 053/290-026

JU CENTAR ZA KULTURU

Kontakt telefon: 053/290-211

JKP „EKOSFERA“

Kontakt telefon: 053/490-077

JU SPORTSKO-TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Kontakt telefon: 053/290-742

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA STANARI

Kontakt telefon: 053/290-153

AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE STANARI

Kontakt telefon: 053/201-810

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA

Kontakt telefon: 053/290-925

O. BORAČKA ORGANIZACIJA

Kontakt telefon: 053/290-368

ORGANIZACIJA PORODICA POGINULIH I ZAROBLJENIH BORACA I NESTALIH CIVILA OPŠTINE STANARI

Kontakt telefon: 053/290-963

ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA

Kontakt telefon: 053/290-154

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-BIRO STANARI

Kontakt telefon: 053/290-152

PIO STANARI

Kontakt telefon: 053/290-201

CIPS STANARI

Kontakt telefon: 053/241-109

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA STANARI

Kontakt telefon: 053/290-718

POLICIJSKA STANICA STANARI

Kontakt telefon: 053/290-031

POŠTA STANARI

Kontakt telefon: 053/290-015

ŽELJEZNIČKA STANICA STANARI - CENTRALA

Kontakt telefon: 053/209-000

Back To Top