skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ORGANIZACIONE JEDINICE

Opis i nadležnosti

Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz svoje nadležnosti i obavlja sve druge administrativne poslove, u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.

Odjeljenje za privredu i finansije

Odjeljenje obezbjeđuje provođenje zakona i drugih propisa, kojima se reguliše rad javnih preduzeća, privatnih preduzeća, samostalnih zanatskih radnji i drugih privrednih subjekata na području opštine.

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Praćenje stanja uređenja prostora i naselja, izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola. Propisuje pravila održavanja reda u zgradama.
Back To Top