skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

VATROGASNA JEDINICA

TVJ STANARI

Protivpožarnu zaštitu na području opštine Stanari provodi Teritorijalna vatrogasna jedinica, koja je u sastavu Odjeljenja za opštu upravu. Osnovana je odlukom Skupštine opštine Stanari, na osnovu Zakona o zaštiti od požara i Statuta opštine Stanari, kao sastavni dio Opštinske uprave opštine Stanari. Područje djelovanja Jedinice je teritorija opštine Stanari.

45493700_718409865160337_7008182872292982784_n
Starješina jedinice
Vlado Kajganić
Zamjenik starješine Nenad Ristić
Adresa Stanari bb,  74 208 Stanari
Broj telefona 053/290-153
Faks 053/201-825
Kratki broj 123
El. pošta
Teritorijalna vatrogasna jedinica Stanari izvršava sljedeće zadatke:
  • učestvuje u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i u drugim elementarnim nepogodama na području opštine, izvan opštine po odobrenju načelnika;
  • vodi propisanu evidenciju o intervencijama na požarima i elementarnim nepogodama i drugim intervencijama;
  • donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i organizuje provjeru stručnog znanja vatrogasaca;
  • priprema planove i programe zaštite od požara, stara se o njihovoj realizaciji;
  • predlaže plan opremanja materijalno-tehničkim sredstvima i opremom vatrogasne jedinice;
  • ostvaruje neposrednu saradnju sa privrednim društvima sa povećanim rizikom ugroženosti od požara u sprovođenju mjera zaštite od požara i realizacije operativno – tehničkih planova gašenja požara;
  • vrši kontrolu sprovođenja preventivnih mjera zaštite od požara kod subjekata sistema zaštite od požara;
  • obavlja i druge poslove i zadatke, po naređenju načelnika opštine.
PREGLED AKTIVNOSTI VATROGASNE JEDINICE ZA 2019. GODINU
PREGLED AKTIVNOSTI VATROGASNE JEDINICE ZA 2018. GODINU
PREGLED AKTIVNOSTI VATROGASNE JEDINICE ZA 2017. GODINU
Back To Top