skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ И САРАДЊИ НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА НА ЗАШТИТИ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Полазећи од принципа да је насиље у породици неприхватљиво и да се мора зауставити, препознавајући да насиље у породици у већини случајева погађа жене, али да и мушкарци такођe могу бити жртве насиља у породици, препознајући да су дјеца жртве насиља у породици као свједоци насиља у породици, руководећи се најбољим интересом жртве насиља у породици и жртве родно заснованог насиља, настојећи да се сузбије насиље у породици на подручју општине Станари, а у циљу унапређења и јачања међусобне сарадње у заштити, помоћи и подршци жртвама насиља у породици као и координисаног одговора на сузбијање и спречавање понављање насиља. Општина Станари, с једне стране и  ЈЗУ Дом здравља Станари, ЈУ Центар за социјални рад Станари, Полицијска Станица Станари, ОШ „Десанка Максимовић“ Станари, Удружење грађана „Будућност“ Модрича, с друге стране,  дана 16.06.2023. године потписали су Протокол о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици.

Back To Top