skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH SUBJEKATA NA ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

Polazeći od principa da je nasilje u porodici neprihvatljivo i da se mora zaustaviti, prepoznavajući da nasilje u porodici u većini slučajeva pogađa žene, ali da i muškarci takođe mogu biti žrtve nasilja u porodici, prepoznajući da su djeca žrtve nasilja u porodici kao svjedoci nasilja u porodici, rukovodeći se najboljim interesom žrtve nasilja u porodici i žrtve rodno zasnovanog nasilja, nastojeći da se suzbije nasilje u porodici na području opštine Stanari, a u cilju unapređenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti, pomoći i podršci žrtvama nasilja u porodici kao i koordinisanog odgovora na suzbijanje i sprečavanje ponavljanje nasilja. Opština Stanari, s jedne strane i  JZU Dom zdravlja Stanari, JU Centar za socijalni rad Stanari, Policijska Stanica Stanari, OŠ „Desanka Maksimović“ Stanari, Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, s druge strane,  dana 16.06.2023. godine potpisali su Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Back To Top