skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПОТПИСАН УГОВОР О САНАЦИЈИ МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ ЗА МЗ ОСРЕДАК

Данас је начелник Општине Радојица Ћелић потписао уговор са извођачем радова  „ПЛОСКО“ д.о.о. Осјечани о пројектовању и санацији моста на локалном путу за МЗ Осредак. Предмет уговора је израда техничке документације (главног пројекта) и санација моста преко ријеке Мале Укрине на путном правцу за МЗ Осредак. Рок за извођење радова је 90 (деведесет) дана од дана увођења извођача радова у посао, а вриједност радова је 186.615,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Постојећи мост изведен је од пет поља, гдје су се увидом на лицу мјеста констатовала оштећења трећег, четвртог и петог поља у виду рупа и улегнућа. На доњем дијелу строја моста видљиво је да су сви стубови моста поткопани дјеловањем воде. Стуб на пољу четири са једне стране одвојен је физички, што се одражава улегнућима на коловозној конструкцији.

Приликом извођења радова доћи ће до обуставе саобраћаја на наведеној дионици о чему ће јавност бити благовремено обавијештена, као и о кориштењу алтернативних путних праваца. Општинска управа издаће обавјештење неколико дана прије обуставе саобраћаја како би се грађанство упознало са свим детаљима о истој.

Back To Top