skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

POTPISAN UGOVOR O SANACIJI MOSTA NA LOKALNOM PUTU ZA MZ OSREDAK

Danas je načelnik Opštine Radojica Ćelić potpisao ugovor sa izvođačem radova  „PLOSKO“ d.o.o. Osječani o projektovanju i sanaciji mosta na lokalnom putu za MZ Osredak. Predmet ugovora je izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) i sanacija mosta preko rijeke Male Ukrine na putnom pravcu za MZ Osredak. Rok za izvođenje radova je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, a vrijednost radova je 186.615,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Postojeći most izveden je od pet polja, gdje su se uvidom na licu mjesta konstatovala oštećenja trećeg, četvrtog i petog polja u vidu rupa i ulegnuća. Na donjem dijelu stroja mosta vidljivo je da su svi stubovi mosta potkopani djelovanjem vode. Stub na polju četiri sa jedne strane odvojen je fizički, što se odražava ulegnućima na kolovoznoj konstrukciji.

Prilikom izvođenja radova doći će do obustave saobraćaja na navedenoj dionici o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, kao i o korištenju alternativnih putnih pravaca. Opštinska uprava izdaće obavještenje nekoliko dana prije obustave saobraćaja kako bi se građanstvo upoznalo sa svim detaljima o istoj.

Back To Top