skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

POZIV ZA JAVNI UVID U NACRT REGULACIONOG PLANA POSLOVNE ZONE „TERMOELEKTRANA“ U DRAGALOVCIMA

P O Z I V

za javni uvid u Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima

 

Obavještava se javnost da se Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima stavlja na javni uvid.

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Nacrt Regulacionog plana.

Javni uvid će trajati 30 dana, i to u vremenskom periodu od 19.11.2018. godine do 18.12.2018. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Mjesto održavanja javnog uvida su prostorije Opštinske uprave Stanari  i prostorije „Atrija“ d.o.o. Doboj, u Ulici Kneza Miloša broj 40, u Doboju.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku trajanja javnog uvida da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Plana upišu u svesku sa numerisanim stranama, u prostorijama održavanja javnog uvida, ili da dostave u pisanoj formi Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Stanari, zaključno sa danom 18.12.2018. godine.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija nacrta Plana o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Poziv za javni uvid u Nacrt Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima

PDF dokument

Back To Top