skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Овим Програмом прописују се услови за расподјелу средстава за пољопривреду,  које морају да испуњавају пољопривреднa газдинства за остваривање права на новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди, као и документација која се прилаже, минимални услови потребни да се остваре подстицајна средства, износ подстицајних средстава, као и евентуалне специфичности, везане за процес одобравања подстицајних средстава.

Програм подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину

Back To Top