skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 12. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО СТАНАРИ

Данас је у сали СО Станари одржана 12. редовна сједница СО Станари са почетком у 10 часова. Сједници су присустовали сви одборници, а у оквиру предложеног дневног реда разматрано је о 19 тачака, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из Записника са 11. редовне сједнице Скупштине,
 3. Приједлог капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година,
 4. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности,
 5. Приједлог Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана општине Станари,
 6. Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима,
 7. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара,
 8. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2017. години на подручју општине Станари,
 9. Закључак о давању сагласности,
 10. Приједлог Програма подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину,
 11. Приједлог Плана утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години,
 12. Приједлог Правилника о измјенaма и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима,
 13. Приједлог Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари,
 14. Приједлог Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима,
 15. Извјештај о раду Скупштине општине Станару за 2017. годину,
 16. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01-31.12.2017. године.
 17. Информација о стању предмета који се воде у овом Правобранилаштву за временски период од 01.01-31.12.2017. године, гдје се као тужена, односно тужилац појављује општина Станари,
 18. Информација о стању безбједности на подручју Полицијске станице Станари за период 1.1.2017-31.12.2017. године,
 19. Приједлог аутентичног тумачења Одлуке о изради Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара.

У току расправе, предлагач је повукао двије тачке, и то приједлог Плана капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година и приједлог Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима.

Након једногласног усвајања Извода из записника са претходне сједнице, одборници су усвојили Одлуку о гробљима и погребној дјелатности, у форми нацрта, која ће се упутити на јавну расправу, ради прибављања приједлога, примједби и сугестија. Одбрници су једногласно усвојили и Одлуку о оснивању Форума за безбједност грађана општине Станари, који се оснива ради заједничког дјеловања представника локалне заједнице, државних институција и јавних установа и невладиних организација на превенцији и сузбијању криминалитета и других облика асоцијалног понашања, као и Одлуку о изради Регулационог плана ПЗ „Термоелектрана“ у коме су дефинисане смјернице израде, временски период за који се План доноси, као и обухват Плана. У оквиру предложеног Дневног реда, усвојена је и Одлука о именвању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара. Просјечна коначна грађевинска цијена м2 корисне површине стамбеног и пословног простора, у 2017. години, на подручју општине Станари, утврђује се у износу  од 678,00 КМ и служиће као основица у  2018. години за израчунавање висине ренте, што је регулисано усвојеном Одлуком о просјечној коначној грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2017. години на подручју општине Станари.

 

На данашњој сједници усвојен је и Програм подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину, којим се прописују услови за расподјелу средстава за пољопривреду, у износу 105.000,00 КМ, предвиђених буџетом општине Станари, које морају да испуњавају пољопривреднa газдинства за остваривање права на новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди. Програмoм расподјеле средстава у пољопривреди се, такође, за сваку врсту пољопривредне производње дефинише документација која се прилаже, минимални услови потребни да се остваре подстицајна средства, износ подстицајних средстава, као и евентуалне специфичности, везане за процес одобравања подстицајних средстава.

Усвојеним Планом утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години утврдио се износ и начин утрошка финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената у 2018. години са подручја општине Станари, према члану 89. Закона о шумама. Одборници су, такође, једногласно усвојили и Правилник о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари.

Свој годишњи извјештај Скупштини је поднио Одбор за жалбе, а разматрана је Информација о стању предмета који се воде у Правобранилаштву за временски период од 01.01-31.12.2017. године, гдје се као тужена, односно тужилац појављује општина Станари, као и Информација о стању безбједности на подручју општине Станари Полицијске станице Станари за период 1.1.2017-31.12.2017. године. У оквиру одржавања сједнице поднесен је и годишњи извјештај о раду Скупштине општине Станари за 2017. годину којим је обухваћено и извршење Програма рада Скупштине општине Станари за  2017. годину. Извјештаји и информације, усвојене су једногласно.

Back To Top