skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Poslovna zona ”Termoelektrana”

Poslovna zona „Termoelektrana“ predstavlja mjesto budućeg privrednog razvoja opštine Stanari i „dom“ novih investicija. Nalazi se u fazi obezbjeđenja infrastrukture, na površini od 3,3 ha, sa 8 parcela, čija se površina može prilagođavati potrebama investitora, od kojih su već neki iskazali interes. Lokacija poslovne zone je pored regionalnih puteva R 474 Prnjavor-Jelah i R 474a Prnjavor-Doboj, te pružog pravca Doboj-Banja Luka. Na ovoj površini predviđena je izgradnja proizvodnih pogona, a zemljište je pretvoreno u građevinsko i 1/1 je u vlasništvu opštine. Dobra karakteristika ove lokacije je ravan teren i obezbijeđen prilaz na sve parcele, sa oba regionalna puta. Investitorima, koji otvore proizvodne pogone, za 5 zaposlenih radnika sa područja opštine Stanari, 1000 m2 ovog zemljišta ustupa se besplatno.

Vodiči

Detaljnije informacije o Poslovnoj zoni „Termoelektrana“, kao i o pogodnostima koje opština Stanari pruža potencijalnim investitorima, možete pogledati u vodičima, koji se nalaze u nastavku teksta.

Poslovna zona - LETAK

ćirilica

Poslovna zona-Letak

latinica

Business Zone - GUIDE

english

Guide For Investors

english

Vodič za investitore

ćirilica

Dokumenti

Odluka o osnivanju Poslovne zone "Termoelektrana"

Odluka o izradi Regulacionog plana Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima

Pravilnik o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade

Odluka o cijeni zakupa poslovnih objekata u Poslovnoj zoni „Termoelektrana“ Dragalovci u vlasništvu opštine Stanari

Sve informacije u vezi sa Poslovnom zonom „Termoelektrana“ zainteresovani investitori mogu dobiti u kancelariji Odjeljenja za privredu i finansije (bivša Upravna zdrada RiTE Stanari).

Odjeljenje za privredu i finansije

Kontakt osoba: Ljubiša Stanković

Telefon: 053/201-810

El. pošta: nacelnik.pif@opstinastanari.com

Back To Top