skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Стратешки документи

Интегрисана стратегија локалног развоја општине Станари за период 2018-2027. године

Кроз процес израде Интегрисане стратегије локалног развоја oпштине Станари за период 2018-2027. година, локална заједница дефинисала је своје стратешке смјернице и циљеве развоја. Стратегија развоја обухвата друштвени и економски сектор, те даје посебан нагласак на аспекте заштите и унапређења животне средине.

Интегрисана стратегија развоја општине Станари за период 2018-2027. године израђена је од стране радних тијела, именованих од стране начелника општине, те уз активно учешће јавног, приватног и невладиног сектора.

Сврха документа је информисање јавности и важних економских актера о главним развојним смјерницама општине, те постављање квалитетне основе за израду детаљних планова, програма и пројеката у сваком од обухваћених сектора. Визија развоја и стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на период од 10 година.

Интегрисана стратегија локалног развоја општине Станари за период 2018-2027.

Средњорочни план рада Општине Станари за период 2023-2025. година

Годишњи план рада начелника и Општинске управе Станари за 2023. годину

Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања Oпштине Станари за период 2022-2024. године, за 2022. г

Акциони план за спровођење Стратегије развоја

Упутство за средњорочно планирање рада 2023

Back To Top