skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Republička uprava civilne zaštite donirala medicinski kontejner Domu zdravlja Stanari

Prije dva dana rukovodstvo Doma zdravlja uputilo je zahtjev za donaciju medicinskog kontejnera, kako bi se proces rada sa našim pacijentima koji su suspektni na prisustvo korona virusa organizovao na što bolji način, olakšao rad i zaštitili naši radnici i stanovnici naše opštine.
Juče je Republička uprava civilne zaštite stanarskom Domu zdravlja donirala medicinski kontejner koji će se koristiti za rad sa pacijentima kod kojih se utvrdi sumnja na prisustvo korona virusa.
Ova donacija će uveliko poboljšati rad, te osigurati bolje uslove pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Back To Top