skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Denis Stevanović

72349960_721406545041992_1856435760417210368_n

Kontakt podaci

Kontakt telefoni: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: zamjeniknacelnika@opstinastanari.com

Kratka biografija

Denis Stevanović rođen je 18.01.1989. u Doboju. Osnovnu školu završio je u Stanarima. Srednju Ekonomsku i trgovinsku školu, smjer ekonomski tehničar, završio je u Doboju. Godine 2013. diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu u Doboju i stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja, smjer drumski i gradski saobraćaj.
Od završetka fakulteta do aprila 2015. godine radio na raznim poslovima van struke. U periodu od aprila 2015. godine do novembra 2016. godine radio je u Opštinskoj upravi opštine Stanari, gdje je nakon odrađenog pripravničkog staža zaposlen na mjesto samostalnog stručnog saradnika za građevinsko-stambene poslove i puteve. Predsjednik je Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Stanari. Predsjednik je Opštinskog odbora Socijalističke partije Stanari, te je na lokalnim izborima 2016. godine osvojio odbornički mandat za Skupštinu opštine Stanari kao kandidat Socijalističke partije. Nakon imenovanja na mjesto zamjenika načelnika, predao je odbornički mandat. Oženjen, otac jednog djeteta.

Nadležnosti

Načelnik opštine ima zamjenika koga bira Skupština opštine javnim glasanjem, na prijedlog načelnika opštine. Mandat zamjenika načelnika opštine traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno Skupštine opštine. Postupak opoziva i izbora zamjenika načelnika opštine, uređuje se Poslovnikom Skupštine opštine, u skladu sa zakonom i Statutom. Zamjenik načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik. Zamjenik načelnika opštine zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo ime kada je načelnik opštine odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti. U slučaju prestanka mandata načelnika opštine, prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu sa izbornim propisima, zamjenik načelnika opštine obavlja dužnost načelnika opštine, do izbora novog načelnika. Ukoliko zamjenik načelnika opštine, iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnosti zamjenika načelnika opštine, Skupština opštine će izabrati vršioca dužnosti zamjenika načelnika opštine, do izbora načelnika opštine, u skladu sa zakonom.

Back To Top