skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SAOPŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

PRODUŽENE MJERE ZABRANE DO 27 APRILA

 

Štab za vanredne situacije opštine Stanari održao je svoju 10. sjednicu na kojoj je, u skladu sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, produžio djelovanje svojih ranije donesenih mjera i zabrana do 27.04.2020. godine. Na sjednici je kostatovano da je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, te da je od izdatih 89 rješenja o izolaciji, izolaciju napustilo 88 lica. Za sada se u karantinu nalaze smještena 2 lica, koja su vraćena sa graničnog prelaza  u Republici Hrvatskoj. Obzirom da ova licu nisu ni napuštala Bosnu i Hercegovinu, Republička inspekcija će razmotriti da li postoji potreba da se ova lica zadrže u karantinu 14 dana.

Bezbjednosna sitaucija na području opštine je zadovoljavajuća, propisane mjere se poštuju, a svemu tome doprinosi dobra saradnja između civilne zaštite, komunalne policije, Policijske stanice u Stanarima i JZU Dom zdravlja Stanari.  Dezinfekcija javnih ustanova i površina se vrši redovno i tako se mora nastaviti i u buduće.

Načelnik opštine je informisao Štab da će biti produžen javni poziv za prijavu zasijanih površina u svrhu pomoći poljoporivrednoj prizvodnji, a prema sugestiji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Back To Top