skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SASTANAK RUKOVODSTVA OPŠTINE SA DIREKTOROM FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE

Danas je održan radni sastanak načelnika Opštine Radojice Ćelića, predsjednika Skupštine opštine Denisa Stevanovića, zamjenika načelnika Miloša Garića, potpredsjednika Skupštine opštine Nebojše Kajganića i načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, Branka Vukovića, direktora JKP „Ekosfera“ Stanari, Borisa Šljivića sa direktorom Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Srđanom Todorovićem i šefom odsjeka za implementaciju projekata u Fondu, Nebojšom Lukićem.

Načelnik opštine i predsjednik SO danas su imali priliku da razgovaraju sa direktorom na temu realizovanih projekata, ali i da se planiraju novi. Srđan Todorović ističe kako je do sada saradnja tekla umjerenom dinamikom, te da preporučuje rukovodstvu opštine da se baziraju u svojim odlukama na ekološki prihvatljive projekte, od značaja za svo stanovništvo opštine.

U toku je završetak radova projekta energetske efikasnosti na objektu JU OŠ „Desanka Maksimović“ Stanari, gdje je Fond zajedno sa Ministarstvom za prostorno uređenje učestovao. Najavljeno je i rekonstruisanje područnih školskih jedinica, kako bi se energetski smanjila količina materijala za grijanje, odnosno troškova.

Takođe, pomenut je i problem JKP „Ekosfera“ Stanari. Ovom preduzeću je potreban kvalitetan kamion „smećar“ koji bi lakše odgovorio na kapacitet i potrebe na području opštine Stanari, budući da su vozila koja su trenutno u funkciji, loših karakteristika, dugo korištena i samim tim često se kvare. Saniranje istih pravi veće troškove ovom preduzeću.

U narednom periodu, rukovodstvo Opštine i predstavnici Fonda dogovorili su intenzivniji nastavak saradnje, te izradu plana upravljanja otpadom za opštinu Stanari, asistenciju kod revizije projekta vodosnabdijevanja, te nastavak sanacije objekata za energetsku efikasnost.

Nakon sastanka, prisutni su posjetili direktora JU OŠ „Desanka Maksimović“ Stanari, Aleksandra Ristića i pogledaju napredak građevinskih radova.

Back To Top