skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

САСТАНАК СА ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА И НАДЗОРОМ-БИОЛОШКИ ПРЕЧИСТАЧ У БЛИЗИНИ НАСЕЉА И ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА

Дана 02.04.2021. године одржан је састанак начелника Општине и Одјељења за стамбено комуналне послове, са извођачем радова и надзорним органом поводом радова на биолошком пречистачу који се налази на потезу насеље-фудбалски стадион.

На основу пријаве грађана, те њихове забринутости због неисправности сепаратора и постројења, наведено је да у самој близини истог постројења, осјети се непријатан мирис, те су грађани забринути због могућности изласка фекалних вода на одводе и шахтове у њиховим домаћинствима, поготово у вријеме падавина.

Приликом овог састанка, констатовано је да су налози претходне власти биле да се овај пројекат заврши, без ријешених имовинско-правних односа, без грађевинске дозволе, са лоше припремљеним пројектом, који није адекватан за постојећу локацију. Током извођења радова у више наврата долазило је до неслагања између извођача радова те руководства општине у том периоду. Такође, вршени су додатни радови за које ни извођач радова, ни надзорни орган не желе преузети одговорност јер са истим нису ни упознати, у моментима када су исти извођени.

Извођач радова образложио је ток радова, те извијестио о напретку који је постигнут са самим постројењем, биолошким пречистачем те свим његовим сегментима. Упознао је присутне на неке од неправилности приликом завршетка самих радова, те понудио асистенцију и савјете како да се исти отклону.

Један од већих проблема је сам начин прикључења на биолошки пречистач, будући да се дошло до сазнања да су фекалне воде заједно са оборинским водама спроведене у систем. Такође прикључен је већи број корисника од оног за који је планиран сам биолошки пречистач.

Надзорни орган извијестио је о радовима подизвођача, и пружио сарадњу у смислу да се контактирају сва лица која су учестовала у овим радовима, како би се исти што прије отклонули.

За почетак одвојиће се оборинске воде од отпадних, те на тај начин неће бити оптерећења по сам систем биолошког пречистача.

Наредни кораци су да се сарадњом са извођачем радова и надзорним органом утврди појединачна одговорност те зашто нису ни извођач радова, ни надзорни орган упознати са додатним прикључењем и оптерећењем система, као и руковођењу истим.

Јавност ће бити обавијештена накнадно у виду даљног напретка.

Back To Top