skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SASTANAK SA IZVOĐAČEM RADOVA I NADZOROM-BIOLOŠKI PREČISTAČ U BLIZINI NASELJA I FUDBALSKOG STADIONA

Dana 02.04.2021. godine održan je sastanak načelnika Opštine i Odjeljenja za stambeno komunalne poslove, sa izvođačem radova i nadzornim organom povodom radova na biološkom prečistaču koji se nalazi na potezu naselje-fudbalski stadion.

Na osnovu prijave građana, te njihove zabrinutosti zbog neispravnosti separatora i postrojenja, navedeno je da u samoj blizini istog postrojenja, osjeti se neprijatan miris, te su građani zabrinuti zbog mogućnosti izlaska fekalnih voda na odvode i šahtove u njihovim domaćinstvima, pogotovo u vrijeme padavina.

Prilikom ovog sastanka, konstatovano je da su nalozi prethodne vlasti bile da se ovaj projekat završi, bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa, bez građevinske dozvole, sa loše pripremljenim projektom, koji nije adekvatan za postojeću lokaciju. Tokom izvođenja radova u više navrata dolazilo je do neslaganja između izvođača radova te rukovodstva opštine u tom periodu. Takođe, vršeni su dodatni radovi za koje ni izvođač radova, ni nadzorni organ ne žele preuzeti odgovornost jer sa istim nisu ni upoznati, u momentima kada su isti izvođeni.

Izvođač radova obrazložio je tok radova, te izvijestio o napretku koji je postignut sa samim postrojenjem, biološkim prečistačem te svim njegovim segmentima. Upoznao je prisutne na neke od nepravilnosti prilikom završetka samih radova, te ponudio asistenciju i savjete kako da se isti otklonu.

Jedan od većih problema je sam način priključenja na biološki prečistač, budući da se došlo do saznanja da su fekalne vode zajedno sa oborinskim vodama sprovedene u sistem. Takođe priključen je veći broj korisnika od onog za koji je planiran sam biološki prečistač.

Nadzorni organ izvijestio je o radovima podizvođača, i pružio saradnju u smislu da se kontaktiraju sva lica koja su učestovala u ovim radovima, kako bi se isti što prije otklonuli.

Za početak odvojiće se oborinske vode od otpadnih, te na taj način neće biti opterećenja po sam sistem biološkog prečistača.

Naredni koraci su da se saradnjom sa izvođačem radova i nadzornim organom utvrdi pojedinačna odgovornost te zašto nisu ni izvođač radova, ni nadzorni organ upoznati sa dodatnim priključenjem i opterećenjem sistema, kao i rukovođenju istim.

Javnost će biti obaviještena naknadno u vidu daljnog napretka.

Back To Top