skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SERVISNA INFORMACIJA ELEKTRO DOBOJ I JKP EKOSFERA

Obavještavamo Vas da su dana 08.04.2021. (četvrtak) planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije u širem gradskom području prema niže navedenom planu.

od 08:00 do 18:00 časova

– Isključenje DV 10 kV Stanari – Naselje Stanari. Bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u objektima koji se napajaju sa sledećih TS: Ljeskove Vode 2, Stanari 3, Ostružnja Donja – Šuškovići, Ostružnja Gornja – Stankovići, Ostružnja Gornja – Bjeličići, Ljeskove Vode 1, Ljeskove Vode – Tunel, Ostružnja Gornja – Mlin, Ostružnja Donja 1, Ostružnja Gornja – Pejičići, Ljeskove Vode – Radiškovići, Ljeskove Vode – Mastilovo Polje, Ostružnja Donja – Željeznička stanica, Ljeskove Vode – Škola, Stanari – Naselje 1, Stanari – Naselje 2 i Ostružnja Donja – Njive.

– Isključenje DV 10 kV Stanari – Cerovica. Bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u objektima koji se napajaju sa sledećih TS: Cerovica – Božići, Cerovica – Anđelići, Cerovica – Planinčevići, Cerovica – Došlići, Cerovica – Vranjak, Ostružnja Donja – Kupinari, Ostružnja Donja – Kalabići, Cerovica – Petkovići, Ostružnja Donja – Vukovići, Radnja Donja – Blagojevići, Radnja Donja – Zelenkovići, Cerovica – Budžak, Cerovica – Milivojevići, Stanari 1 – Brdo, Stanari 2 – Reon, Stanari – Bajići i Cerovica – Lukići.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

Informacija preuzeta sa sajta Elektro Doboj: http://www.elektrodoboj.net/Default.aspx

U nastavku slijedi i servisna informacija JKP „Ekosfera“.

Back To Top