skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNE RASPRAVE

 Termini javnih rasprava,  dokumentacija za javne rasprave

U poslovima lokalne samouprave, građani odlučuju posredno, putem svojih predstavnika, izabranih u Skupštini opštine (odbornici) i neposredno. Jedan od oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi je javna rasprava. Nacrt opšteg akta iznosi se na javnu raspravu, kada je to Statutom ili drugim propisima određeno. Skupština donosi zaključak o upućivanju nacrta opšteg akta na javnu raspravu i određuje organ koji će pratiti javnu raspravu. Javna rasprava se organizuje za:

  • Nacrt Statuta opštine,
  • Nacrt Odluke o budžetu,
  • Plan razvoja opštine,
  • Prostorni plan,
  • Nacrt urbanističkog i regulacionog plana,
  • Druge akte, koje nadležni organ opštine uputi na javnu raspravu.

Pregled javnih rasprava za 2019. godinu

Back To Top