skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UPUĆENA PRVA GRUPA KORISNIKA BANJSKE REHABILITACIJE U ZTC „BANJA KULAŠI“

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 korisnika ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u ZTC „Banja Kulaši“ Prnjavor, opština Stanari danas je uputila 30 korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije koji su smješteni u navedenu zdravstvenu ustanovu.

Nakon što su se korisnici banjske rehabilitacije okupili u sali Skupštine opštine, dobrodošlicu im je poželjelo rukovodstvo opštine Stanari: načelnik opštine, gospodin Dušan Panić, zamjenik načelnika, gospodin Denis Stevanović, predsjednik Skupštine, gospodin Ostoja Stevanović, te načelnici odjeljenja. Ispred Opštinske boračke organizacije prisutnima se obratio predsjednik, gospodin Miladinko Kovačević, te gospodin Mirko Jotić ispred Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Stanari.

Javni poziv upućen je porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima sa područja opštine Stanari, kojima je banjska rehabilitacija naophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

Smještaj i rehabilitacija korisnika trajaće 10 dana i u navedenom periodu obuhvataće:

  • smještaj korisnika,
  • ljekarski pregled prilikom prijema,
  • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
  • određivanje fizikalne terapije i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
  • stalni medicinski nadzor,
  • ishranu od tri obroka, primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
  • turističko-rekreativne sadržaje,
  • ostale vidove rekreacije.

Osim troškova banjsko-klimatske rehabilitacije, opština Stanari snosi troškove prevoza od administrativnog centra do ZTC „Banja Kulaši“.

Odlazak druge grupe korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije predviđen je u drugoj polovini ovog mjeseca.

Back To Top