skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UPUĆENA PRVA GRUPA KORISNIKA BANJSKO-KLIMATSKE REHABILITACIJE ZA 2023. GODINU

Opština Stanari danas je organizovala prijem za 30 korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije odabranih po raspisanom Javnom pozivu. Demobilisani borci Odbrambeno-otadžbinskog rata, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca upućeni su u ZTC „Banja Kulaši“. U narednih sedam dana imaće priliku da ublaže svoje tegobe i poprave zdravstveno stanje.

Opština Stanari će i narednih godina da pružati podršku ovim kategorijama i u narednim godinama. U narednom periodu najmlađa lokalna samouprava će donijeti i Pravilnik o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, koji je prošao proceduru javne rasprave gdje su zainteresovani iznosili svoje prijedloge a koji će doprinijeti poboljšanju prava i uslova života za ove kategorije.

Back To Top