skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UPUĆENO 5 KORISNIKA BANJSKE REHABILITACIJE U BANJSKI KOMPLEKS U SLATINU

Na osnovu Javnog poziva za banjsku rehabilitaciju boračke populacije koji je raspisalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, sa područja opštine Stanari upućeno je 5 korisnika u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“-banjski kompleks Slatina. Riječ je o 3 korisnika banjske rehabilitacije iz reda porodica poginulih boraca i 2 korisnika ratna vojna invalida.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata smještaj korisnika, ljekarski pregled prilikom prijema, izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno, određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure, stalni medicinski nadzor, ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom, ishranu od tri obroka, ostale vidove rekreacije i turističko-rekreativne sadržaje. Smještaj i rehalibitacija korisnika u banjskom kompleksu trajaće ukupno 10 dana.

Back To Top