skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE STANARI ZA 2023. GODINU

Skupština Opštine Stanari održala je 18. redovnu sjednicu sa početkom u 9.00 časova na kojoj je razmatrana 21 tačka Dnevnog reda. Na zasijedanju usvojen je budžet Opštine Stanari za 2023. godinu u iznosu od 14.600.000,00 KM. Odborinici skupštinske većine podržali su i Odluku o visini naknade za priključenje na vodovodnu mrežu, gdje je ekonomska cijena za priključak 6000 KM, a što se tiče subvencionisanja riječ je o iznosu od 1600 KM. Usvojeni su programi rada i poslovanja svih javnih preduzeća i ustanova za 2023. godine; jedna tačka Dnevnog reda nije usvojena, a to je izmjena Cjenovnika komunalnih usluga JKP „Ekosfera“ d.o.o. Stanari.

„Ekonomska cijena smeća je veoma visoka da bi građani nosili sav teret te ćemo u narednom periodu predložiti odluku gdje će Opština subvencionisati jedan dio iznosa, a drugi dio će ići na teret građana“, istakao je predsjednik Skupštine, Denis Stevanović.

„Jedan od krucijalnih projekata je izgradnja doma zdravlja koja je već u poodmakloj fazi i koji će iduće godine biti i useljen, kao i izgradnja vodovoda koja je takođe u toku i ide svojom dinamikom. Jedan od dokumenata koji je danas usvojen vezan je za kreditno zaduženje, sve s ciljem ostvarivanja planirane dinamike radova“, izjavio je načelik Opštine, Radojica Ćelić.

Back To Top