skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

УВИД У ЕКОЛОШКИ ЗАХТЈЕВ-ЗП „ОБУЋА МИТРОВИЋ“

На основу члана 88, став 2, 3. и 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, доноси:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за сву заинтересовану јавност

  1. Да се дана 02.03.2018. године, издвојена јединица–ЗР „ОБУЋА МИТРОВИЋ“ која се налази у Осредку, општина Станари, заступана по директору Миленку Митровићу, обратила Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију захтјевом за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат у Осредку, општина Станари на к.ч. бр. 369/1 К.О. Осредак.
  2. Предметно постројење ће се бавити производњом обуће дневног капацитета до 500 пари.
  3. Заинтересована јавност може у року од 30 дана, од дана објављивања, извршити увид у захтјев и приложену документацију из члана 1. овог обавјештења у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (канцеларија бр. 25).

Увид у захтјев за издавање еколошке дозволе

Back To Top