skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА СТАНАРИ ОПРЕМЉЕНА НОВИМ ВОЗИЛОМ

За потребе Ватрогасне јединице, општина Станари, у сарадњи са Ватрогасним савезом Републике Српске извршила је набавку новог ватрогасног возила.

У питању је навално ватрогасно возило, марке Iveco 150 E 32, које је опремљено резервоаром за воду капацитета 5 000 литара и резервоаром за пјенило, капацитета 400 литара. Возило је опремљено свом неопходном опремом за гашење пожара, а намијењено је за гашење пожара чврсте гориве материје, запаљивих течности и запаљивих гасова, интервенције узроковане другим елементарним непогодама, као и за техничке интервенције код саобраћајних незгода.

Куповином овог возила, као и возилима и опремом коју Ватрогасна јединица већ посједује, ефикасност у гашењу пожара, спасавању људи и имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама на подручју општине Станари подигнута је на жељени ниво.

Ватрогасно возило финансирано је средствима Ватрогасног савеза Републике Српске у износу од 230 000 КМ и средствима општине Станари, у износу од 100 000 КМ.

Back To Top