skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

VATROGASNA JEDINICA STANARI OPREMLJENA NOVIM VOZILOM

Za potrebe Vatrogasne jedinice, opština Stanari, u saradnji sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske izvršila je nabavku novog vatrogasnog vozila.

U pitanju je navalno vatrogasno vozilo, marke Iveco 150 E 32, koje je opremljeno rezervoarom za vodu kapaciteta 5 000 litara i rezervoarom za pjenilo, kapaciteta 400 litara. Vozilo je opremljeno svom neophodnom opremom za gašenje požara, a namijenjeno je za gašenje požara čvrste gorive materije, zapaljivih tečnosti i zapaljivih gasova, intervencije uzrokovane drugim elementarnim nepogodama, kao i za tehničke intervencije kod saobraćajnih nezgoda.

Kupovinom ovog vozila, kao i vozilima i opremom koju Vatrogasna jedinica već posjeduje, efikasnost u gašenju požara, spasavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama na području opštine Stanari podignuta je na željeni nivo.

Vatrogasno vozilo finansirano je sredstvima Vatrogasnog saveza Republike Srpske u iznosu od 230 000 KM i sredstvima opštine Stanari, u iznosu od 100 000 KM.

Back To Top