skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

VLADA RS DONIJELA ODLUKU O UTVRĐIVANJU OPŠTEG INTERESA ZA REKONSTRUKCIJU REGIONALNOG PUTA R 474

Na 177. sjednici Vlade Republike Srpske, koja je održana 17.05.2018. godine, na dnevnom redu našla se i Inicijativa za utvrđivanje opšteg interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R474, ispred opštine Stanari. U skladu sa navedenom Inicijativom, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R-474, dionica Tedin Han – granica Republike Srpske i Federacije BiH, poddionica Zelenkovići – Donji Vitkovci u opštini Stanari.

Ovom Odlukom stvoreni su preduslovi za dalju realizaciju ovog projekta.

Back To Top